Huisregels

 • Alle kinderen worden geacht op tijd en in het correcte tenue aan de les te beginnen.
 • Het shirt is daarbij in de broek en de veters zijn gestrikt.
 • De ouders lichten de instructeur in wanneer het kind te laat bij de les verschijnt.
 • Ouders (of verantwoordelijken) dienen na de les direct aanwezig te zijn in de kleedkamer voor opvang van “de kids”
 • Alle kinderen wordt vriendelijk verzocht schoon voor de les aan te treden.
 • Te denken aan; korte en schone nagels, schone handen en kleding.
 • Het dragen van sieraden, horloges, oorbellen, kettingen, is niet toegestaan.
 • Lange haren zijn samengebonden met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
 • Ouders wachten met hun kind voorafgaand aan de les in de kleedkamer. De instructeur zal de kinderen 5 min. voor aanvang de zaal in roepen.
 • Als er een les gaande is, wachten de kinderen van de volgende groep in de kleedkamer.
 • We buigen (groeten) bij het betreden of verlaten van de zaal, en wanneer de Krav Maga les begint. Dit is een vorm van beleefdheid naar elkaar.
 • Het advies is om de kinderen voor de les naar het toilet te laten gaan (hoeft dan niet tijdens de les)
 • Als de kinderen in de les wat willen vragen dan steken zijn hun vinger op.
 • De kinderen mogen de zaal alleen verlaten met toestemming van de instructeur.
 • De kinderen komen niet aan de lesmaterialen, tenzij de instructeur dat vraagt.
 • We betreden de zaal met binnen/zaalschoenen zonder zwarte zolen of op blote voeten of speciaal door de instructeur daar voor aangewezen schoenen (geen sokken)
 • De instructeur zal eventuele opgelopen wondjes tijdens de les verbinden of afplakken
 • Al de instructeur wat uitlegt gaan alle kinderen zitten.
 • Bitje doen we uit wanneer we met elkaar praten.
 • De kinderen dragen gepast en functioneel ondergoed (teeners eventueel een sport BH)
 • Het advies is om slippers tijdens het douchen te gebruiken (voorkomen van schimmel)
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de kinderen van de kids en of teens groep. Ouders hebben eens in de maand de gelegenheid tot het bezoeken van de les.
 • Mobiele telefoons staan uit. Is het toch nodig dan met toestemming van de instructeur.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de zaal, tenzij door de instructeur anders is bepaald (bijv. in het geval van diabetes). Bidons of her afsluitbare drinkfles is toegestaan. Ouders zorg voor een goed gevulde bidon/flesje voor de kinderen!
 • Het is niet verstandig veel te eten en drinken voorafgaand aan de les. Maar ook een lege maag is zeer onverstandig. Een kind gaat energie verbruiken en heeft dit ook nodig d.m.v voedsel.
 • Foto en/of video-opnames van lessen of delen van de les zijn verboden.
 • Leerlingen die zich schuldig maken aan wangedrag, de naam van de school in opspraak brengen en/of al het aangeleerde in de praktijk misbruiken kan de toegang ontzegd worden.
 • Het streven vanuit SD&M is om minimaal 2 instructeurs per les te hebben. Zo krijgt ieder kind de aandacht die het verdiend.
 • Logo en naam van KMG.NL, SD&M zijn (internationaal) gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming kan strafrechtelijke gevolgen hebben.