Huisregels

 • Iedereen wordt geacht op tijd en in het correcte tenue aan de les te beginnen.
 • Het shirt is daarbij in de broek, mouwen en broekspijpen niet opgerold, indien nodig omzomen.
 • Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij er in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, schone kleding, korte en schone nagels, frisse adem, enz.
 • Het dragen van sieraden, horloges, oorbellen, kettingen, piercings e.d. tijdens de training is niet toegestaan. Dit is voor uw eigen veiligheid en die van uw trainingspartner.
 • Lange haren zijn samengebonden met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
 • Als er een les gaande is, wachten de leden van de volgende groep in de kleedkamer of op de banken in de zaal tot zij aan de beurt zijn. Zij veroorzaken daarbij geen hinder.
 • We buigen bij het betreden of verlaten van de zaal, en wanneer de Krav Maga les begint.
 • Het groeten en afgroeten van uw partner en instructeur neemt u in acht. Dit is een vorm van beleefdheid en een universeel gebaar van wederzijds respect.
 • Als we de zaal verlaten laten we dit weten aan de instructeur
 • We tonen respect voor onze partner. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd!
 • We oefenen met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt. Heb daarbij respect voor elkaars lichaam.
 • Bij het werken met meerdere personen bepaal je samen de intensiteit van de uitvoering van de opdracht. We schikken ons altijd naar het vermogen van de partner.
 • Indien nodig worden de matten en gebruikte materialen gezamenlijk gelegd en/of opgeruimd.
 • We betreden de zaal met binnen/zaalschoenen zonder zwarte zolen of op blote voeten of speciaal door de instructeur daar voor aangewezen schoenen (geen sokken)
 • Wondjes worden verbonden en eventueel bloed verwijderd van de vloer en of mat.
 • Bitje doen we uit wanneer we praten met de instructeur.
 • U draagt gepast en functioneel ondergoed (bijv. sport BH)
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
 • Gebruik van slippers tijdens het douchen (voorkomen van schimmel)
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de zaal, tenzij door de instructeur anders is bepaald (bijv. in het geval van diabetes). Bidons of her afsluitbare drinkfles is wel toegestaan.
 • De cursist dient 70% van de cursus Krav Maga aanwezig te zijn als voorwaarde om deel te nemen aan de examens, tenzij met de instructeur anders is bepaald (blessure).
 • Foto en/of video-opnames van lessen of delen van de les zijn verboden.
 • Logo en naam van KMG.NL, SD&M zijn (internationaal)gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
 • Het is verboden om de technieken uit het curriculum van de instructeur over te schrijven.
 • Het is verboden voor studenten om binnen of buiten de sportschool les te geven.
 • Het herhaaldelijk overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.